1. Home>
  2. Corporate Profile>
  3. Board of Directors

Corporate Profile

Board of Directors

Board of Directors

Honorary Chairman Yoshikazu Oshima
Vice Chairman Akira Asai
President Toshiyuki Taketani
Director Yorinobu Kato
Satoshi Hattori
Hiroyuki Tanada
Tetsuo Sato
External Director Moriyasu Kawamura
Makoto Fukuda
Standing Corporate Auditor Akihiko Sugaya
Koichiro Nakano
Corporate Auditor Kohei Yamaya
Shunichi Sato
Director Senior Executive Officer Yorinobu Kato
Director Managing Executive Officer Satoshi Hattori
Hiroyuki Tanada
Director Executive Officer Tetsuo Sato
Managing Executive Officer Takahiro Yamamoto
Yorichika Akasaka
Executive Officer Takashi Iiduka
Mitsuya Tonooka
Masahide Muramatsu
Satoshi Yoshimura
Noboru Ogoyama
Shunji Goto
Natsuki Sato
 

Organization

Organization

↑ Top of page